Tunnel for ny vannledning i Mo i Rana

Ken Arne smiler etter å ha sjekket at gjennomslagspunktet for borekronen sitter der det skal. På oppdrag fra Rana Kommune har vi levert tunnel for ny vannledning Langneset – Åga i Mo i Rana. Tunnelen med diameter 700 mm over en lengde på 925 m er boret med stigning på kun 2,6 grader. Små marginer på treffpunkt og høydeforskjell mellom endepunktene i dette prosjektet medførte stort forkus på at utslaget satt som det skulle. Når vi nå trekker tilbake boreutstyret trekker vi også med oss en vaier som skal brukes for å trekke inn PE ledning gjennom tunnelen. Boreutstyret rigges nå for å bore en tunnel nr. 2 som skal inngå i den samme vannforsyningslinjen.