Se film: Vellykket uttesting av ny maskinvariant

Vi har registrert stor etterspørsel etter effektive boreløsninger for kabler, fjernvarme, kommunal infrastruktur etc. i diameterområdet rundt 400 mm.

Maskinen vil bli satt inn i markedet for leveranse av selvstendige boreløsninger i diameterområdet rundt 400 mm. Med denne maskinen kan vi levere retningsstyrte boreløsninger med stor effektivitet og med stor nøyaktighet over lange strekninger. Vi har testet ut maskinen ved boring på stigning og horisontalt. Maskinen er også designet for å gå på synk, men vi ønsker å skaffe oss noe mer erfaring med bruk av maskinen før vi tilbyr boreløsninger på synk.