Rigging for boring av trykksjakt for nytt kraftverk på Kjerringnes i Sogn og Fjordane!

Kjerringnes er uten veiforbindelse – personell og utstyr må ta vannveien fatt!

Vår prosjektleder Sven Inge Dåtland med lang fartstid fra Nordsjøen og Fedafjorden sørget i dag for smertefri gjennomføring av transport for vår splitter nye superrigg over Veitastrondvatnet. Det blir nå en periode med omfattende opprigging og klargjøring for boring av den 1500 m lange sjakten med diameter 1,2 m over en høydeforskjell på 500 m fra Veitastrondvatnet og opp til inntaket i høyfjellet. Vinteren nærmer seg og det haster med å få klargjort rigg, utstyr og fasiliteter for sikker drift gjennom vinterhalvåret.