Referanseliste

 • 2009 Hommafossen Kraftverk – Lund 3,1 GWh
  • To tuneller med lengde 70 og 220 m. Total høydeforskjell er 154 m.
  • Diameter 700 mm.
  • Boringene er utført med ND700HR maskinen.
 • 2010 Vågaåna Kraftverk – Vindafjord 9,3 GWh
  • To tuneller med lengde 170 og 730 m. Total høydeforskjell er 420 m.
  • Diameter 700 mm.
  • Nederste tunnel er foret over full lengde med Ø610 mm stålrør.
  • Øverste tunnel er foret over en strekning nederst på ca. 450 m med Ø610 mm stålrør.
  • Boringene er utført med ND700HR og NDL700HR.
 • 2011 Kvangreelva Kraftverk – Flora 5,5 GWh
  • Lengde 680 m. Høydeforskjell er 232 m.
  • Diameter 700 mm.
  • Tunnelen er foret over en strekning nederst på 325 m med Ø610 mm stålrør.
  • Tilsvarer strøm til ca 490 husstander.
  • Boringene er utført med ND700HR og NDL700HR.
 • 2012 Eitro Kraftverk – Fusa 10,9 GWh
  • Lengde 730 m. Høydeforskjell er 430 m.
  • Diameter 700 mm.
  • Tunnelen er foret over full lengde med Ø610mm stålrør.
  • Tilsvarer strøm til ca 545 husstander.
  • Boringene er utført med ND700HR og NDL700HR.
 • 2013 Muoidejohka Kraftverk – Beiarn 18,2 GWh
  • Lengde 530 m. Høydeforskjell er 270 m.
  • Diameter 700 mm.
  • Tunnelen er foret over full lengde med Ø610mm stålrør.
  • Tilsvarer strøm til ca 910 husstander.
  • Boringen er utført med NDL700HR.
 • 2013 Reinåga Kraftverk – Hemnes 12,8 GWh
  • Lengde 1020 m. Høydeforskjell er 340 m.
  • Diameter 700 mm.
  • Foring over full lengde med Ø610mm stålrør.
  • Tilsvarer støm til ca 320 husstander.
  • Boringen er utført med NDL700HR.
 • 2014 Kaldåna Kraftverk – Suldal 7,4 GWh
  • Lengde 620 m. Høydeforskjell er 325 m.
  • Diameter 700 mm.
  • Foring med Ø660mm stålrør.
  • Boringen med Ø740mm er utført med ND700HR.
 • 2014/2015 Gjønaelva Kraftverk – Fusa 10 GWH
  • Lengde 620 m. Pilothull på Ø700mm utført med NDL700HR. Opprømming til Ø1200mm med NR1200HR. Høydeforskjell er 222 m.
  • Tilsvarer strøm til ca 500 husstander.
  • Boring utført med NDL700HR og NR1200HR.
 • 2014/2015 Byro Kraftverk – Ullensvang 11 Gwh
  • Lengde 800 m. Høydeforskjell er 340 m.
  • Diameter 700 mm.
  • Fores over en strekning på 400m nederst i tunnelen med Ø610mm stålrør.
  • Tilsvarer strøm til ca 750 husstander.
  • Boring utført med ND700HR og NDL700HR.
 • 2015 Selselva Kraftverk – Gaular 18,4 Gwh
  • Lengde 975 m. Høydeforskjell er 380 m.
  • Diameter 700 mm.
  • Fores med Ø610mm stålrør over hele strekningen.
  • Tilsvarer strøm til ca 900 husstander.
  • Bores med ND700HR og NDL700HR.
 • 2014/2015 Mølleelva Kraftverk (nedre tunnel) – Alta 13,5 Gwh
  • Lengde 750 m. Høydeforskjell er 240 m (av totalt 420 m)
  • Diameter 740 mm.
  • Fores med Ø660 mm stålrør hele strekningen.
  • Bores med ND700HR og NDL700HR.
 • 2014/2015 Mølleelva Kraftverk (øvre tunnel) – Alta 13,5 Gwh
  • Lengde 875 m. Høydeforskjell er 65 m (av totalt 420m)
  • Diameter 740 m.
  • Foring med stålrør Ø660 mm over en strekning på 200 m nederst i tunnelen.
  • Boring utført med ND700HR.
 • 2015/2016 Storelvi Kraftverk – Ullensvang 11,2 Gwh
  • Lengde 745 m. Høydeforskjell er 385 m.
  • Diameter 700 mm.
  • Foring med stålrør Ø610 mm over hele strekningen.
  • Boring utført med NDL700HR.
 • 2015/2016 Tverrelva Kraftverk – Kvinnherad 20 Gwh
  • Lengde 685 m. Høydeforskjell er 330 m.
  • Diameter 740 mm.
  • Fores med stålrør Ø660 mm over hele strekningen.
  • Bores med NDL700HR.
 • 2016 Bjåstad Kraftverk Fjærland 36,5 GWh
  • Lengde 630 m. Høydeforskjell 390 m.
  • Diameter 800 mm.
  • Foring av nederste 240 m med ØXXX stålrør.
  • Boring utført med ND700HR.
 • 2017 Hatlestad KraftverkFjærland 13,4 GWh
  • Lengde 1530 m. Høydeforskjell 615 m.
  • Diameter 700 mm.
  • Foring av nederste 600 m med Ø610 mm stålrør.
  • Boring utført med NDL700HR.
 • 2017 Børtveit Kraftverk – Stord 8GWh
  • Lengde 1200 m. Høydeforskjell 270 m.
  • Diameter 740 mm.
  • Foring av hele lengden med Ø 660 mm stålrør.
  • Boring utføres med ND700HR og NDL700HR.
 • 2017 Steinvik Fiskeoppdrett – Ferskvann til smoltanlegg.
  • Lengde 250 m. Høydeforskjell 16 m.
  • Diameter 1100 mm.
  • Boring utført med ND700HR.
 • 2017 Gjeitåni Kraftverk – Voss 17,3 GWh
  • Lengde 236 m. Høydeforskjell 264 m.
  • Diameter 1200 mm.
  • Foring av hele lengden med Ø914 mm stålrør.
  • Boring utføres av ND700HR og NR1200.
 • 2017 Grytendal Kraftverk – Bindal 10 GWh
  • Lengde 560 m. Høydeforskjell 155 m.
  • Diameter 1500 mm.
  • Foring av hele lengden med Ø1400 mm stålrør.
  • Boring utføres med ND700HR og NR1200.
 • 2017 Tenneelva Kraftverk – Vanylven 10 GWh
  • Lengde 485 m. Høydeforskjell 247 m.
  • Diameter 740 mm.
  • Boring utføres med ND700HR.