Boring

Boreutstyr fra Norhard bygges i moduler. I hovedsak inngår det tre kategorier utstyr.

  1. Fjernbetjent utstyr som arbeider seg fram i fjellet.
  2. Borestreng løsninger.
  3. Overflateutstyr.

Utstyrsoppsett tilpasses for hvert enkelt prosjekt avhengig av distanse, diameter, høydeforskjeller og geologiske forhold.

Eksempler framgår av modeller nedenfor.

Profil for Hatlestad Kraftverk - Fjærland
Plan for Hatlestad Kraftverk - Fjærland
Profil for Børtveit Kraftverk - Stord
Plan for Børtveit Kraftverk - Stord

Foring

Etter boring kan tunneler utstyres med foring ved hjelp av teknologi og utstyr fra Norhard. Etablerte foringsløsninger så langt er basert på at stålrør med variable lengder suksessivt sveises sammen og skyves inn i tunnelen med utstyr spesialdesignet for formålet.

I gjennomførte prosjekter for småkraftanlegg er det realisert forskjellige løsninger. I noen tilfeller er det valgt løsninger med gjennomgående foring i hele tunnel lengden, mens det i andre tilfeller er valgt løsninger med foring bare over en del av tunnelen.

Løsningsalternativ vurderes normalt ut fra geologi og trykk/overdekningsforhold langs den profilen som skal bores.

Eksempler på løsninger framgår av figuren.