Om oss

Norhard har utviklet et helt nytt produkt som gir kostnadseffektiv boring av tunneler. Det kan bores med lavmiljøbelastning og god inndrift. Norhard er etablert med verksted og kontorlokaler på Tonstad og har nå 32 fast tilsatte som jobber på full tid med utvikling, bygging og drift av boreutstyr.

Utbygging av småkraftverk i fokus: I første omgang er utviklingen rettet mot den omfattende utbyggingen av småkraftverk som vil finne sted i Norge i tiden framover. For mange av disse prosjektene vil effektiv boring bety redusert terrengbelastning samtidig som en oppnår driftsmessige fordeler. Utstyret er bygd opp i moduler, er forholdsvis lett og derfor enkelt å transportere. Boringen foregår nedenfra og en kan dermed unngå skjemmende atkomstveier opp i fjellet eller omfattende og kostbar helikoptertransport.

Med miljøvennlige teknologiløsninger håper vi å kunne bidra til å realisere småkraftprosjekter som ellers ikke kunne blitt bygd.

Entreprenørvirksomhet. I tillegg til å utvikle og bygge boreutstyr er Norhard også entreprenør. Vi tilbyr ferdige vannvei løsninger for småkraftverk. Videreutvikling av teknologikonseptet for tilpassning til andre formål enn vannveier for kraftverk pågår, og vi tilbyr gjerne løsninger på forespørsel.