Første internasjonale oppdrag for Norhard!

Vi er nå godt i gang med boringen av en 1600 meter lang trykksvakt for et nytt kraftverk i Italia. Kraftverket skal bygges i idylliske omgivelser helt nord i Italia mot grensen til Sveits. Vår NDL maskin er stilt opp like utenfor en liten landsby og vi borer oss nå under byen og videre oppover … Les mer…

Tunnel for ny vannledning i Mo i Rana

Ken Arne smiler etter å ha sjekket at gjennomslagspunktet for borekronen sitter der det skal. På oppdrag fra Rana Kommune har vi levert tunnel for ny vannledning Langneset – Åga i Mo i Rana. Tunnelen med diameter 700 mm over en lengde på 925 m er boret med stigning på kun 2,6 grader. Små marginer … Les mer…

Gjennomslag Tonstad

Gjennomslag for ny presisjonsboring fra Norhard. 577 m styrt boring med krumming horisontalt og vertikalt fra påhugg kun få kilometer fra egne lokaler på Tonstad og inn til innmålt treffpunkt i eksisterende tunnelsystem. Boringen med diameter 700 mm er gjennomført på en måned regnet fra start opprigging til gjennomslag nøyaktig på innmålt siktepunkt.   Formann … Les mer…

Gjennomslag og ny milepel nådd.

For NGK Utbygging AS – Norsk Grønn Kraft – har vi i dag ferdigstilt boringen av trykksjakten for Grytendal Kraftverk i Bindal. Trykksjakten er 555 m lang og er boret med diameter 1,5 m. Utfordrende geologiske forhold har gjort planlegging og gjennomføring ekstra krevende. Vi er svært tilfreds med å kunne avslutte et tett og godt … Les mer…