Tunnel for ny vannledning i Mo i Rana

Ken Arne smiler etter å ha sjekket at gjennomslagspunktet for borekronen sitter der det skal. På oppdrag fra Rana Kommune har vi levert tunnel for ny vannledning Langneset – Åga i Mo i Rana. Tunnelen med diameter 700 mm over en lengde på 925 m er boret med stigning på kun 2,6 grader. Små marginer … Les mer…

Gjennomslag Tonstad

Gjennomslag for ny presisjonsboring fra Norhard. 577 m styrt boring med krumming horisontalt og vertikalt fra påhugg kun få kilometer fra egne lokaler på Tonstad og inn til innmålt treffpunkt i eksisterende tunnelsystem. Boringen med diameter 700 mm er gjennomført på en måned regnet fra start opprigging til gjennomslag nøyaktig på innmålt siktepunkt.   Formann … Les mer…

Gjennomslag og ny milepel nådd.

For NGK Utbygging AS – Norsk Grønn Kraft – har vi i dag ferdigstilt boringen av trykksjakten for Grytendal Kraftverk i Bindal. Trykksjakten er 555 m lang og er boret med diameter 1,5 m. Utfordrende geologiske forhold har gjort planlegging og gjennomføring ekstra krevende. Vi er svært tilfreds med å kunne avslutte et tett og godt … Les mer…

En Dag – To Gjennomslag

Tidlig morgen denne dagen ble det registrert lite moment på boremotoren i Grytendal. Inspeksjonstur til inntaksområdet viste da en borekrone i ferd med å bryte seg gjennom i perfekt posisjon i en på forhånd utsprengt grop i inntaksområdet. https://youtu.be/it_Nsg-MjmU Boring av den 555 m lange tunnelen med Ø 700 mm var da gjennomført på 25 … Les mer…