Gjennomslag og ny milepel nådd.

For NGK Utbygging AS – Norsk Grønn Kraft – har vi i dag ferdigstilt boringen av trykksjakten for Grytendal Kraftverk i Bindal. Trykksjakten er 555 m lang og er boret med diameter 1,5 m. Utfordrende geologiske forhold har gjort planlegging og gjennomføring ekstra krevende. Vi er svært tilfreds med å kunne avslutte et tett og godt … Les mer…

En Dag – To Gjennomslag

Tidlig morgen denne dagen ble det registrert lite moment på boremotoren i Grytendal. Inspeksjonstur til inntaksområdet viste da en borekrone i ferd med å bryte seg gjennom i perfekt posisjon i en på forhånd utsprengt grop i inntaksområdet. https://youtu.be/it_Nsg-MjmU Boring av den 555 m lange tunnelen med Ø 700 mm var da gjennomført på 25 … Les mer…

Børtveit Foring

Den 1155 m lange tunellen til Børtveit krafverk med diameter Ø740 mm er ferdig foret med stålrør Ø 660 mm over hele strekningen. Arbeidet ble utført i perioden 7 – 28 august 2017