Norhard mottar rekordstor støtte fra EU

EU ønsker å stimulere til innovasjon som kan løse samfunnsutfordringene som verden står overfor og har etablert et program der innovative bedrifter fra hele Europa kan fremme søknad om støtte.Det er svært tøff konkurranse om å nå opp i dette som benevnes som bedriftenes øverste liga – «champions league».Det er nå bekreftet at Norhard, som … Les mer…

Gjennomslag 1530 m. Hatlestad

Gjennomslag 1532 m. Hatlestad.Med gjennomslag for den 1530 m lange tunellen på Hatlestad over en høydeforskjell på 500 m er Norhard’s tidligere verdensrekord for boring nedenfra og opp flyttet fra 1030 m til 1530 m.Etter gjennomslag trekkers boremaskinen nå tilbake og det rigges for montasje av foringsrør over en strekning på 600 m i nederste … Les mer…

Geitåni – Voss kommune

Geitåni kraftverk i Voss kommune.Vi skal bore en tunell som inngår i utbyggingen av Geitåni kraftverk. Tunellen skal bores med Ø700 mm og rømmes opp til Ø1200 mm. Boring utføres med ND700HR riggen og opprømming med NR1200. Opprigging er bratt med innslag på 16° og tunellen har en lengde på 236 meter. Bildet viser oppstilling av riggen og … Les mer…

Steinsvik

Steinvik settefisk. Vi har boret en tunell for ferskvanns forsyning til et smolt anlegg i Steinsvik i Bremanger kommune. Tunellen ble boret med Ø=700 mm og rømmet opp til Ø=1100 mm med ND700HR riggen. Prosjektet ble ferdigstilt 19. mai 2017. 

Børtveit

Børtveit kraftverk – Stord Bores TBM ND700HR og TBM NDL700HR med diameter på 740 mm og lengde 1200 m. Ferdigstilles juni – juli 2017. Det er boret 1100 meter og vi venter på at magasinet blir tappet ned slik at vi kan bore de siste 100 m til gjennomslag.  

Hatlestad

Hatlestad kraftverk – Fjærland Trykksjakten bores med en retnings styrt fullprofil TBM NDL700HR med diameter på 700 mm og lengde 1530 m. Ferdigstilles våren 2017.