Rigging for boring av trykksjakt for nytt kraftverk på Kjerringnes i Sogn og Fjordane!

Kjerringnes er uten veiforbindelse – personell og utstyr må ta vannveien fatt!

Vår prosjektleder Sven Inge Dåtland med lang fartstid fra Nordsjøen og Fedafjorden sørget i dag for smertefri gjennomføring av transport for vår splitter nye superrigg over Veitastrondvatnet. Det blir nå en periode med omfattende opprigging og klargjøring for boring av den 1500 m lange sjakten med diameter 1,2 m over en høydeforskjell på 500 m fra Veitastrondvatnet og opp til inntaket i høyfjellet. Vinteren nærmer seg og det haster med å få klargjort rigg, utstyr og fasiliteter for sikker drift gjennom vinterhalvåret.

 

Se film fra boring av tunell og montasje av fjernvarmerør til Nordlink på Tonstad

På Tonstad bygger Statnett likeretterstasjon for ny kabelforbindelse til Tyskland – Nord Link. For dette anlegget har Norhard levert en 580 meter lang tunell med diameter 700 mm. Tunnelen er boret fra stasjonsområdet og direkte inn i tverrslagstunnel for tilløpstunnelen til Tonstad Kraftverk. Statnett skal bruke tunnelen for tilførsel av vann til brannslukkingsanlegget for likeretterstasjonen. … Les mer…

Se film: Ny vannledning i Mo i Rana!

På oppdrag fra Rana Kommune har Norhard levert to tuneller – en med lengde 940 meter og en med lengde 170 meter – begge med diameter 700 mm og over en stigning på 2,6 grader. I prosjektavtalen var det stilt store krav til nøyaktighet til borekurve, treffpunkt og stigningsforhold.    

Første internasjonale oppdrag for Norhard!

Vi er nå godt i gang med boringen av en 1600 meter lang trykksvakt for et nytt kraftverk i Italia. Kraftverket skal bygges i idylliske omgivelser helt nord i Italia mot grensen til Sveits. Vår NDL maskin er stilt opp like utenfor en liten landsby og vi borer oss nå under byen og videre oppover … Les mer…