ND700HR - Norhard Directional 700mm Hard Rock

Boreutstyr for boring av tunneler med diameter 700 mm og lengder opp mot ca. 500 m.

Boreutstyret er utelukkende elektrisk drevet. Strømforsyning fra nett eller transportabelt strømaggregat. Typisk kraftbehov under boring er opp til 100 kW for drift av boreutstyr og pumper for resirkulering av vann og uttransport av borkaks.

Borkaks skylles ut med vann som tilføres gjennom borestrengen. Kabler for elektrisk kraftoverføring og kommunikasjon klamres til borestrengen.

Skyvkraft for boring tilføres over borestrengen fra beltegående bakrigg som er oppstilt ved påhugget. Annen krafttilførsel for rotasjon og styring tilføres utstyr i fjell over elektrisk kabel.

Svingledd og posisjonsmåleutstyr følger boreutstyret i fjell og muliggjør full posisjonskontroll under boring. Det kan bores i kurver med stor presisjon.

Borekronen er direkte tilkoplet den spesialkonstruerte elektromotoren

Boremotoren styres fra styrekonteineren hvor man har kontinuerlig overvåking
av boreprosessen via fibersamband

Inndriften besørges av bakriggen som har en skyvekraft på 150 tonn