Ledige stillinger

Norhard – utvikling, produksjon og drift av komplette utstyr for fullprofilboring av retningsstyrte tunneler.

En helt ny, og bredt patentert teknologiplattform med avanserte, moderne løsninger basert på elektrisk drevet utstyr og databaserte løsninger for kontinuerlig posisjons- og retningskontroll gjør det mulig å bore retningsstyrt over lange distanser.

Slagkraften til teknologi og utstyr er dokumentert gjennom leveranser av over 20 avanserte referanseanlegg over hele landet, og vi er nå i ferd med å ta på oss oppdrag også internasjonalt.

Det satses også tungt på videre teknologiutvikling og produksjon av utstyr. Potensialet i Norhard sine unike teknologiløsninger er dokumentert gjennom at EU nylig tildelte selskapet rekordstor støtte for videre utvikling og kommersialisering internasjonalt. Tildelingen ble gjort innenfor et program opprettet for å stimulere til innovasjon som kan løse sentrale samfunnsutfordringer som verden står overfor.

Vi ønsker å etablere oss som en internasjonalt ledende leverandør av avanserte boreløsninger for landbasert infrastruktur – vannkraft, kabelframføringer, fjernvarme, overflatevann, VVS etc, og trenger medarbeidere innenfor flere felt.

  • Konstruksjon – mekanikk – hydraulikk – elektro – data
  • Prosjektgjennomføring og ledelse – utviklingsprosjekter, verksted- og entreprenørprosjekter
  • Økonomi – Administrasjon – kontrakter – tilbud – innkjøp

Selskapet med 43 medarbeidere er lokalisert i egne lokaler på Tonstad i Sirdal Kommune.

Liker du utfordringer og ønsker å være med på å realisere nye, spennende løsninger – send inn din CV eller ta kontakt for informasjon om planer og muligheter 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Søknad med CV sendes: post@norhard.no


 

CFO

Vi søker en person som kan ivareta sentrale oppgaver innen:
• Økonomistyring og oppfølging
• Administrasjon
• Personal
• Kontrakter og avtaler
Kvalifikasjoner:
• Høyere økonomisk/administrativ utdanning
• Initiativrik, strukturert og effektiv
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Forretningsmessig forståelse og analytisk

Vi står foran en spennende og utfordrende utvikling – ta kontakt for nærmere informasjon om planer og muligheter. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og legger vekt på tilrettelagte og gode arbeidsforhold.


 

Konstruksjon


Teknisk utvikling av boreutstyr er Norhard sitt kjerneområde. I forbindelse med realisering av anleggsløsninger oppstår det også behov for spesialtilpassede anleggsløsninger. Vi søker etter ingeniør/siv.ingeniør til vårt utviklingsteam som kan sette seg inn i og delta i videre utvikling av vår boreteknologi. Hovedoppgaver vil være design, detaljtegning og styrkeberegning. Vi bruker tegneprogrammet SolidWorks.


Verkstedspersonell