Ledige stillinger

NORHARD AS - utvikler, produserer og driver utstyr for fullprofilboring av lange retningsstyrte tunneler. En helt ny teknologiplattform basert på elektrisk drevet utstyr med kontinuerlig posisjonskontroll, gjør det mulig å bore retningsstyrt over lange strekninger med stor presisjon.
Norhard er etablert med verksted og kontorlokaler på Tonstad i Sirdal kommune.

Sirdal kommune har et bredt og godt aktivitetstilbud, godt oppvekstmiljø og svært attraktive etableringsordninger.

Utviklingsarbeidene i Norhard ble initiert av tidligere eier Sira Kvina kraftselskap med FoU støtte fra NVE. Norhard har nå en etablert virksomhet for utvikling, utstyrsproduksjon og leveranse av energi- og miljøeffektive boreløsninger for vannkraft, kabler og annen landbasert infrastruktur over hele landet. Deler av pågående utviklingsarbeider omfattes nå av utviklingsprogrammer i regi av Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Videreutvikling for anvendelse innenfor geovarmeområdet pågår og det planlegges for aktiviteter innenfor olje og gass området. Organisasjonen er i kraftig vekst. Søsterselskapene Norhard Geo, Norhard Oil&Gas samt Norhard International er etablerte og skal etter hvert bemannes.

Bedriften er innstilt på å ivareta gode betingelser for sine tilsatte og er til enhver tid opptatt av å finne fram til best mulig match mellom ansattes kvalifikasjoner/kompetanse og bedriftens behov. Nedenfor er det spesifisert en del stillinger, men vi vil også være åpne for tilpassinger.

Liker du utfordringer og ønsker å være med på å realisere nye, spennende løsninger - send inn din CV eller ta kontakt for informasjon om planer og muligheter 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Søknad med CV sendes: post@norhard.no


CFO
Norhard planlegger for store investeringer i videre utvikling av teknologi og utstyr. Her inngår også omfattende prosjekter med støtte fra Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.
En omfattende entreprenørvirksomhet for gjennomføring av prosjekter over hele landet er under oppbygging, og på sikt også internasjonal virksomhet. Det planlegges for bemanningsøkning og videre utvikling av organisasjonen.

Vi søker en person som kan ivareta sentrale oppgaver innen:
• Økonomistyring og oppfølging
• Administrasjon
• Personal
• Kontrakter og avtaler
Kvalifikasjoner:
• Høyere økonomisk/administrativ utdanning
• Initiativrik, strukturert og effektiv
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Forretningsmessig forståelse og analytisk

Vi står foran en spennende og utfordrende utvikling – ta kontakt for nærmere informasjon om planer og muligheter. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og legger vekt på tilrettelagte og gode arbeidsforhold.


Konstruktør
Teknisk utvikling av boreutstyr er Norhard sitt kjerneområde. I forbindelse med realisering av anleggsløsninger oppstår det også behov for spesialtilpassede anleggsløsninger. Vi søker etter ingeniør/siv.ingeniør til vårt utviklingsteam som kan sette seg inn i og delta i videre utvikling av vår boreteknologi. Hovedoppgaver vil være design, detaljtegning og styrkeberegning. Vi bruker tegneprogrammet SolidWorks.


Operatør
Operatører med relevant bakgrunn, fortrinnsvis som tekniker eller med elektro/mekanisk yrkesutdanning. Boreutstyret betjenes med omfattende hydrauliske og elektroniske styresystemer. Operatører må kunne arbeide i skiftordninger for gjennomføring av oppdrag over hele landet. Vi er også interessert i å knytte til oss medarbeidere som er innstilte på fleksible deltidsordninger.
Blant våre operatører vil vi også ha løpende behov for å utpeke ledere for de enkelte arbeidsoppdragene som skal utføres.