Horisont 2020

EU ønsker å stimulere til innovasjon som kan løse samfunnsutfordringene som verden står overfor og har etablert et program der innovative bedrifter fra hele Europa kan fremme søknad om støtte.

Det er svært tøff konkurranse om å nå opp i dette som benevnes som bedriftenes øverste liga – «champions league».

Det er nå bekreftet at Norhard, som en av kun 3 Norske bedrifter, har nådd opp i konkurransen og får tildelt en støtte på 18,7 MNOK for videre utvikling og kommersialisering av bedriftens ECO DRILLING SYSTEM.

Totalt var det 1514 søkerbedrifter fra 21 land i denne tildelingsrunden og kun 69 av disse eller 4,6 % nådde opp.

Dette er en bekreftelse på at nyvinningene som Norhard teknologien åpner for blir lagt merke til og verdsatt. Teknologien blir betraktet som grensesprengende innen sitt felt og blir vurdert til å ha et stort potensial for effektivisering av energisystemer og reduksjon av CO2 utslipp.

Støtten på 18,7 MNOK vil gi oss muligheten til å gjennomføre et prosjekt for ytterligere styrking av teknologi, leveringsevne og kommersialiseringsgrad. Beskrevet prosjekt har en total ramme 27 MNOK og vil bli gjennomført i løpet av 2017 og 2018. Prosjektet omfatter også uttesting av ny funksjonalitet i pilotprosjekt, og vil bidra vesentlig til at vi nå framover vil kunne tilby våre kunder ytterligere slagkraft i leveringsbredde, effektivitet og kvalitet enn det som allerede er på plass.

Vi er svært stolte av denne tildelingen og takker også våre gode kunder i Norge som gjennom å ha engasjert oss for oppdrag i tidlig fase har bidratt vesentlig til at vi har klart å løfte teknologiplattformen opp til nåværende nivå. Uten også å kunne vise til et godt referansegrunnlag hadde vi ikke oppnådd dette resultatet.