Gjennomslag Tonstad

Gjennomslag for ny presisjonsboring fra Norhard.

577 m styrt boring med krumming horisontalt og vertikalt fra påhugg kun få kilometer fra egne lokaler på Tonstad og inn til innmålt treffpunkt i eksisterende tunnelsystem. Boringen med diameter 700 mm er gjennomført på en måned regnet fra start opprigging til gjennomslag nøyaktig på innmålt siktepunkt.

 

Formann Harald Rekevik og Automasjontekniker Stian Haug Olsen er godt tilfreds med resultatet etter nattens gjennomslag på Tonstad.