Gjennomslag og ny milepel nådd.

For NGK Utbygging AS – Norsk Grønn Kraft – har vi i dag ferdigstilt boringen av trykksjakten for Grytendal Kraftverk i Bindal. Trykksjakten er 555 m lang og er boret med diameter 1,5 m. Utfordrende geologiske forhold har gjort planlegging og gjennomføring ekstra krevende. Vi er svært tilfreds med å kunne avslutte et tett og godt samarbeid med NGK under forberedelse og gjennomføring med nå å overlevere en god teknisk økonomisk trykksjaktløsning for kraftverket.