Foringsrigg

For gjennomføring av oppgaver med foring av tunneler har Norhard bygd et utstyr som er tilrettelagt for formålet.

Utstyret er bygd opp i moduler og kan stilles opp på borestedet etter boring. Det kan skyves inn rørlengder med variable lengder opp til 12 m og utstyret er tilrettelagt for suksessiv sammensveising av rør etter hvert som de skyves innover.

Foringsrigg