Se film fra boring av tunell og montasje av fjernvarmerør til Nordlink på Tonstad

På Tonstad bygger Statnett likeretterstasjon for ny kabelforbindelse til Tyskland – Nord Link.

For dette anlegget har Norhard levert en 580 meter lang tunell med diameter 700 mm. Tunnelen er boret fra stasjonsområdet og direkte inn i tverrslagstunnel for tilløpstunnelen til Tonstad Kraftverk. Statnett skal bruke tunnelen for tilførsel av vann til brannslukkingsanlegget for likeretterstasjonen. Tunnelen skal også benyttes av Norsk Ørret for å hente ut tapsviarme fra det vannkjølte likeretteranlegget for oppvarming av nytt oppdrettsanlegg for ørret som skal plasseres på et massedeponi som ble etablert i forbindelse med utbyggingen av Tonstad Kraftverk.

I tillegg til å levere boring av tunnelen har Norhard også stått for montasje av isolerte fjernvarmerør i tunnelen.