Se film: Vellykket uttesting av ny maskinvariant

Vi har registrert stor etterspørsel etter effektive boreløsninger for kabler, fjernvarme, kommunal infrastruktur etc. i diameterområdet rundt 400 mm. Maskinen vil bli satt inn i markedet for leveranse av selvstendige boreløsninger i diameterområdet rundt 400 mm. Med denne maskinen kan vi levere retningsstyrte boreløsninger med stor effektivitet og med stor nøyaktighet over lange strekninger. Vi … Les mer…