Se film fra boring av tunell og montasje av fjernvarmerør til Nordlink på Tonstad

På Tonstad bygger Statnett likeretterstasjon for ny kabelforbindelse til Tyskland – Nord Link. For dette anlegget har Norhard levert en 580 meter lang tunell med diameter 700 mm. Tunnelen er boret fra stasjonsområdet og direkte inn i tverrslagstunnel for tilløpstunnelen til Tonstad Kraftverk. Statnett skal bruke tunnelen for tilførsel av vann til brannslukkingsanlegget for likeretterstasjonen. … Les mer…

Se film: Ny vannledning i Mo i Rana!

På oppdrag fra Rana Kommune har Norhard levert to tuneller – en med lengde 940 meter og en med lengde 170 meter – begge med diameter 700 mm og over en stigning på 2,6 grader. I prosjektavtalen var det stilt store krav til nøyaktighet til borekurve, treffpunkt og stigningsforhold.    

Første internasjonale oppdrag for Norhard!

Vi er nå godt i gang med boringen av en 1600 meter lang trykksvakt for et nytt kraftverk i Italia. Kraftverket skal bygges i idylliske omgivelser helt nord i Italia mot grensen til Sveits. Vår NDL maskin er stilt opp like utenfor en liten landsby og vi borer oss nå under byen og videre oppover … Les mer…