Tunnel for ny vannledning i Mo i Rana

Ken Arne smiler etter å ha sjekket at gjennomslagspunktet for borekronen sitter der det skal. På oppdrag fra Rana Kommune har vi levert tunnel for ny vannledning Langneset – Åga i Mo i Rana. Tunnelen med diameter 700 mm over en lengde på 925 m er boret med stigning på kun 2,6 grader. Små marginer … Les mer…

Gjennomslag Tonstad

Gjennomslag for ny presisjonsboring fra Norhard. 577 m styrt boring med krumming horisontalt og vertikalt fra påhugg kun få kilometer fra egne lokaler på Tonstad og inn til innmålt treffpunkt i eksisterende tunnelsystem. Boringen med diameter 700 mm er gjennomført på en måned regnet fra start opprigging til gjennomslag nøyaktig på innmålt siktepunkt.   Formann … Les mer…