En Dag – To Gjennomslag

Tidlig morgen denne dagen ble det registrert lite moment på boremotoren i Grytendal. Inspeksjonstur til inntaksområdet viste da en borekrone i ferd med å bryte seg gjennom i perfekt posisjon i en på forhånd utsprengt grop i inntaksområdet. https://youtu.be/it_Nsg-MjmU Boring av den 555 m lange tunnelen med Ø 700 mm var da gjennomført på 25 … Les mer…