Gjennomslag 1155 m Børtveit

  Med gjennomslag for tunnelen til Børtveit Kraftverk på Stord 21 juli 2017 er nok en styrt langdistanseboring gjennomført med flott resultat. Tunnelen med diameter Ø740 mm over en lengde på 1155 m skal erstatte eksisterende trykksjakt til Børtveit kraftverk som er utført med rørgate i dagen. Etter at boringen nå er gjennomført med utslag … Les mer…

Gjennomslag Geitåni Ø1200

  Lørdag 15. juli fikk vi gjennomslag for tunnelen til Geitåni Kraftverk ved Voss. Boring av tunnelen med diameter 1200 mm over en lengde på 240 m ble utført i to omganger. Først styrt boring Ø700 mm med ND700HR maskinen og deretter opprømming til Ø1200 mm med NR1200HR maskinen.

Geitåni

  Geitåni kraftverk Norhard leverer sjakt med diameter 1,2 m over en lengde på 240 m til Geitåni kraftverk i Voss kommune. Arbeidet med boring av pilothull med diameter 700 mm ble gjennomført i perioden 2 juni til 18 juni. Ny maskin for opprømming til 1,2 m ble satt inn i løpet av siste del … Les mer…