Steinsvik

Steinvik settefisk.  Vi har boret en tunell for ferskvanns forsyning til et smolt anlegg i Steinsvik i Bremanger kommune. Tunellen ble boret med Ø=700 mm og rømmet opp til Ø=1100 mm med ND700HR riggen. Prosjektet ble ferdigstilt 19. mai 2017.  Med bakgrunn i endel diskusjon knyttet til posisjons avvik for utslaget til denne boringen ble … Les mer…