Børtveit

Børtveit kraftverk – Stord Bores TBM ND700HR og TBM NDL700HR med diameter på 740 mm og lengde 1200 m. Ferdigstilles juni – juli 2017. Det er boret 1100 meter og vi venter på at magasinet blir tappet ned slik at vi kan bore de siste 100 m til gjennomslag.  

Hatlestad

Hatlestad kraftverk – Fjærland Trykksjakten bores med en retnings styrt fullprofil TBM NDL700HR med diameter på 700 mm og lengde 1530 m. Ferdigstilles våren 2017.