Norwegian Hard Rock Drilling


Retningsstyrt fullprofilboring over lange distanser

 

Teknologiutvikling, bygging og drift av boreutstyr

Forretningsområdet er overflatebetjent utstyr for boring i hardt fjell og
løsmasser over distanser opp til 2 til 3 km i diameterområdet 0,4 til 2 meter

Norhard

Norhard har som visjon å bli et internasjonalt ledende foretak for utvikling og drift av kostnads- og miljøeffektivt framføringsteknologi under jordoverflaten.

Med utgangspunkt i patenters teknologi  og utstyr utviklet for realisering av trykksjakter til vannkraftverk.

Teknologien rettes nå også mot en stor og økende etterspørsel etter smarte infrastruktur løsninger. Vann, avløp, fjernvarme og drenasje av overflatevann, kabler for energi og kommunikasjon.

 

Teknologi

Boring utføres med elektrisk kraft. Ved at energiomsetning legges direkte på borekronen kan det bores med ikke roterende borestreng. I tradisjonelle teknologiløsninger for tilsvarende boring overføres som regel rotasjons-energi og skyvekraft over borestreng. Norhard sin teknologi med ikke roterende streng

I Norhard sin teknologiløsning overføres store energimengder og høyhastighets kommunikasjon i kabler som integreres i den ikke roterende borestrengen.

Vesentlige vektbesparelse og sanntids kommunikasjon gjør at det kan bores over lange distanser etter predefinerte kurver over lange distanser med stor energieffektivitet og uten støy- og vibrasjons-belastninger.

Avanserte systemer for styring, navigasjon og prosesskontroll kan integreres i det fjernbetjente borehodet som arbeider seg fram under jordoverflaten.

 

Produkter:

Boring

Bortimot 20 vannkraftverk med en samlet produksjon på ca. 250 GWH i Norge er nå i drift eller i ferd med å bli satt i drift med trykksjakter levert av Norhard. Leveransene i det norske kraftmarkedet omfatter tuneller og foringsløsninger over distanser på opp mot 1,5 km i diameter området 0,7 og opp til 1,5 meter.

Foring

For trykksjakt løsninger til kraftverk inngår det som regel leveranse av foring over hele eller deler av trykksjaktstrekningen i fjell. Etablerte foringsløsninger så langt er basert på at stålrør med variable lengder suksessivt sveises sammen og skyves inn i tunnelen med utstyr spesialdesignet for formålet.