Profilbilde
English

Vår visjon er å bli et internasjonalt ledende foretak for utvikling og drift av kostnads- og miljøeffektiv bore- og framføringsteknologi under jordoverflaten.Komplette miljøeffektive vannveier for småkraftverk er vår spesialitet, men vi tilbyr gjerne løsninger også for andre formål.


Vi utvikler og bygger boreutstyr og påtar oss oppdrag for fullprofilboring av tunneler og nødvendig utforing av disse.

Design by Idè. Powered by i-tools